Skip to content Skip to footer

“จุลินทรีย์ประจำถิ่น” สิ่งเล็กๆที่สำคัญต่อร่างกาย

จุลินทรีย์ประจำถิ่น คือ จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ตามผิวหนัง ตา หู ช่องปาก ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ ส่วนใหญ่ไม่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจุลินทรีย์นั้นอาศัยร่างกายของเราตั้งแต่เกิดจนถึงตาย โดยจะเริ่มได้รับเชื้อจุลินทรีย์ขณะที่คลอดผ่านช่องคลอด เริ่มต้นสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก และเริ่มรับเอาจุลินทรีย์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย ทั้งโดยการสัมผัส การกินอาหาร การหายใจ จากนั้นค่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งจะมีจุลินทรีย์จำนวนหนึ่งอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิต เรียกว่า จุลินทรีย์ประจำถิ่น (normal flora) เราจะพบจุลินทรีย์ประจำถิ่นได้ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ ระบบย่อยอาหาร ส่วนอวัยวะที่ไม่พบจุลินทรีย์อาศัยก็คือ สมอง ระบบเลือด ระบบน้ำเหลือง และปอด ประโชย์ของจุลินทรีย์ประจำถิ่น * ช่วยในกระบวนการเมตาบอริซึมของอาหาร ทำให้สร้างปัจจัยที่จำเป็นในการเจริญของร่างกาย เช่น วิตารมินต่างๆ * ช่วยในการควบคุมการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ก่อโรคโดยวิธีต่างๆ เช่น การแย่งอาหาร การแย่งจับกับตัวรับจำเพาะ การสร้างสารออกมายับบั้งการเจริญของจุลินทรีย์อื่นๆ โทษของจุลินทรีย์ประจำถิ่น * หากมีภาวะผิดปกติ เช่น การใช้สารต้านจุลชีพอาจยับยั้งจุลินทรีย์ได้ ทำให้จุลินทรีย์ก่อโรคเพิ่มจำนวนมากขึ้น *…

Read more

อ้วนได้-ผอมได้ เพราะแบคทีเรียในร่างกาย

โดยทั่วไปแล้วโรคอ้วนมักมาจากพฤติการการใช้ชีวิตเป็นหลัก กล่าวคือ หากใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปทานอาหารแบบพอดี ออกกำลังกาย แม้ว่าจะมีพันธุกรรมโรคอ้วนอยู่ ก็อาจจะไม่อ้วนลงพุงได้ แต่หากใช้ชีวิตแบบคนอ้วน เช่น กินตลอดเวลา กินของหวาน ของมัน ไม่ออกกำลังกาย แม้จะไม่มีพันธุกรรมโรคอ้วน ก็อาจจะอ้วนได้เช่นกัน แต่ในระยะหลังมานี้ได้มีการศึกษาพบว่า แบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายของเราก็มีผลต่อการอ้วนหรือผอมของเราได้ โดยนักวิจัยพบว่าในลำไส้ของคนอ้วน จะมีประชากรแบคทีเรียในตระกูล Firmicutes โดดเด่น อีกทั้งยังพบว่าแบคทีเรีย Firmicutes ยังเพิ่มการดูดซึมของสารอาหารประเภทไขมันอีกด้วย หมายความว่า แ แม้จะกินเท่าคนอื่น แต่สามารถดูดซึมพลังงานได้ดีกว่า จึงส่งผลให้คนที่มีแบคทีเรียนี้ อ้วนง่ายกว่าคนที่ไม่มีแบคทีเรียตัวนี้โดดเด่น อีกทั้งยังพบอีกว่าในคนผอม จะมีแบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ชื่อว่า Bacteroidetes โดดเด่น ซึ่งจะพบได้ในอาหารที่มีเส้นใยอาหาร และพรีไบโอติกสูง (พรีไบโอติกคืออาหารของเหล่าแบคทีเรียดีในลำไส้) จะช่วยเพิ่มปริมาณประชากรแบคทีเรีย Bacteroidetes ได้ อาหารที่จัดว่าโดดเด่นในการเลี้ยงดูแบคทีเรีย Bacteroidetes ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หน่อไม้ฝรั่ง กระเทียมต้น โยเกิร์ต กล้วย เบอรี่…

Read more

ทำความรู้จักกับ Probiotics อาหารเสริมสุดฮิตในปี 2020

โดยธรรมชาติร่างกายของเรานั้นมีจุลินทรีย์อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและจุลินทรีย์ที่ไม่ดี เราเรียกจุลินทรีย์เหล่านี้ ว่าเป็น “จุลินทรีย์ประจำถิ่น” ซึ่งจุลินทรีย์ประจำถิ่นจะไม่ก่อให้เกิดโรค ถ้าร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ แต่ถ้าหากเกิดความผิดปกติของร่างกาย อาจส่งผลต่อสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ โพรไบโอติกส์ (Probiotics) เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะเข้าไปตั้งรกรากอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ เพื่อช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่เดิมในลำไส้ ทำให้แบคทีเรียที่ดีมีจำนวนมากขึ้นและแบคทีเรียที่ไม่ดีมีจำนวนลดลง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้มีการขับถ่ายดีขึ้น เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย หากพูดถึงโพรไบโอติกส์แล้ว สิ่งที่มักจะมาคู่กันคือ พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) ซึ่งเป็นอาหารของโพรไบโอติกส์ เพื่อให้โพรไบโอติกส์ สามารถทำหน้าหน้าที่ได้อย่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งพรีไบโอติกส์จะพบในอาหาร 3 กลุ่มหลักๆ คือ Fructooligo saccharide (FOS) เช่น หัวหอมใหญ่ กล้วย กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง Beta gucan เช่น ข้าวบาร์เล่ ข้าวโอ๊ต เห็ดต่างๆ Inulin เช่น แก่นตะวัน ชีคโครี่ ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางชนิด จะมีทั้งโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์อยู่ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน…

Read more