ความต่างของ HDL และ LDL ไขมันในเลือดเหมือนกัน แต่ความสำคัญไม่เหมือนกัน

รู้ไหมว่าร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยไขมันหลากหลายชนิด และไขมันบางชนิดนั้นก็ไม่ได้มีแต่โทษเหมือนที