How to ทาน “หวาน” ยังไงไม่ให้พุงแตก

กินของหวานยังไงดีให้น้ำหนักไม่ขึ้น เมื่อพูดถึงของหวานก็คงเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนชื่นชอบกันเป็นอย่าง