Gut-brain axis เพราะลำไส้คือ สมองที่ 2 ของร่างกาย

หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าสมองของเรานั้น มีหน้าที่ในการควบคุมส่วนต่างๆของร่างกาย  ทั้งการเคลื่อนไหว พฤต