อาการถ่ายไม่สุด รักษาได้อย่างไร ?

เชื่อว่าปัญหาถ่ายไม่สุดเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนเคยเจอ และหากปล่อยไว้นานอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงตาม