“Synbiotics” ตัวช่วยที่ทำให้อุจจาระนิ่มขึ้น

เวลาเข้าห้องน้ำไปขับถ่าย มีใครเคยสังเกตอุจจาระของตัวเองบ้างไหมคะ? อย่