Skip to content Skip to footer

สินค้า

                LISH FLORA เป็นผลิตภัณฑ์ Synbiotics ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ Probiotics ที่เป็นจุลินทรีย์ที่ดี และ Prebiotics ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดี สำหรับ Probiotics เราได้คัดสรรเฉพาะเชื้อจุลินทรีย์ที่ดี มากว่า 7 สายพันธุ์ มาจากงานวิจัยทางการแพทย์ ที่ช่วยสำหรับการลดน้ำหนัก ลดไขมันรอบเอว กระตุ้นการเผาผลาญพลังงาน ควบคุมความอยากอาหาร ช่วยปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยเรื่องการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วย
                เนื่องจาก ในลำไส้ มีระบบที่เรียกว่า Gut-Brain axis ที่เชื่อว่าลำไส้เป็นสมองที่2 ของร่างกาย ที่เป็นส่วนของ Enteric Nervous System(ENS) ซึ่งจะส่งต่อไปยังสมองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของระบบทั้งหมดในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความนึกคิด อารมณ์ความรู้สึก หรือระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ดังนั้นการได้รับ Probiotics จะช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบทั้งหมดในร่างกายให้ดีขึ้น ส่งผลทั้งต่อร่างกาย อารมณ์ สมอง และความรู้สึกทั้งหมด รวมถึงภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ด้วย