Skip to content Skip to footer

พิชิตโรคลำไส้แปรปรวนด้วย Probiotics

พิชิตโรคลำไส้แปรปรวนด้วยโปรไบโอติก ( Probiotics )โรคลำไส้แปรปรวน (IPB) คือ ความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ที่บีบตัว โดยตรงไม่พบพยาธิสภาพจากการตรวจเลือด โรคนี้จะมีอาการเป็นๆหายๆ หรือเป็นติดต่อกันนานเป็นปีๆ เป็นโรคที่สร้างความรำคาญรบกวนร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเสมอซึ่งอาการของโรคลำไส้แปรปวนจะมีทั้ง ปวดท้องเกร็งบริเวณท้องน้อย ท้องอืด เรอหรือผายลมบ่อย ถ่ายอุจาระ ไม่ปกติ บางรายมีอาการท้องผูก สลับท้องเสีย เป็นต้น ซึ่งบางรายอาจมีหลายอาการพร้อมกันโดยปัจจุบันยังไม่สามารถบอกสาเหตุของการเกิดภาวะลำไส้แปรปรวนได้แน่ชัด แต่เป็นจากหลายปัจจัยร่วมกันหลายประการ โดยอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ1. ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น พันธุกรรม, สภาพจิตใจ, ความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ 2. ปัจจัยแวดล้อม เช่น อาหาร, การติดเชื้อในทางเดินอาหารซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลำไว้แปรปรวน ก็คือ ความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ซึ่งมีการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ทาน Probiotics ติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ จะมีอาการดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทาน ทั้งในแง่ของการปวดท้อง การพองตัวของลำไส้และความสม่ำเสมอในการเคลื่อนตัวของลำไส้ซึ่งใน Lish Flora มีจุลินทรีย์ 2 ชนิด…

Synbiotics คืออะไร

Synbiotics คืออะไร ? ซินไบโอติกส์ (Synbiotics) คือ การรวมกันระหว่างโพรไบโอติกส์ (Probiotics) และ พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) โดยที่ โพรไบโอติกส์ (Probiotics) นั้นเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกาย ช่วยในการปรับสมดุลลำไส้ ทำให้จุลินทรีย์ที่ดีมีจำนวนมากขึ้น จุลินทรีย์ที่ไม่ดีมีจำนวนลดลง จึงทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีขึ้นและช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่วนพรีไบโอติกส์ (Prebiotics) นั้นมักเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ แต่จะเป็นอาหารให้กับโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ที่จะช่วยให้โพรไบโอติกส์มีความแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรืออาหารเพื่อสุขภาพ มักมีการเติมซินไบโอติกส์ (Synbiotics) ลงไป เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น หากเลือกชนิดของโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ที่เหมาะสมกันไว้ในผลิตภัณฑ์อาหารเดียวกัน จะยิ่งเสริมฤทธิ์การทำงานของซินไบโอติกส์ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งประโยชน์ของ ซินไบโอติกส์ (Synbiotics) นั้น มีดังนี้ • เพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ lactobacillus spp. และ Bifidobacterium spp. ที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพลำไส้ • ช่วยในการอยู่รอดและตั้งรกรากของโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ที่ลำไส้ • ช่วยกระตุ้นการทำงานและการเจริญเติบโตของโพรไบโอติกส์ (Probiotics) • ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร • ลดโอกาสการติดเชื้อจากเชื้อก่อโรคต่างๆ ตัวอย่างการเลือกบริโภคซินไบโอติกส์ (Synbiotics)…

Lactobacillus Gasseri จุลินทรีย์เสริมภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

L. Gasseri จุลินทรีย์เสริมภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่L. Gasseri หรือ ชื่อเต็มๆว่า Lactobacillus Gasseri ที่นอกจากจะช่วยในการลดไขมันในช่องท้องได้แล้ว ยังสามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วยโดยได้มีการทดลองอาสาสมัคร 2 กลุ่ม กลุ่มละ 94 คน โดยกลุ่มแรกทานโยเกิร์ตที่มี Lactobacillus gasseri SBT2055 (LG2055) ส่วนกลุ่มที่ 2 ทานโยเกิร์ตธรรมดา โดยจะต้องทานโยเกิร์ตทุกวัน วันละ 100 กรัม เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ 4 จะมีการฉีดวัคซีนต้านไวรัส H1N, H3N2 และ BX-51Bผลปรากฎว่าในสัปดาห์ที่ 7 ค่า HI antibody titers (สารภูมิต้านทานที่ยับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง) ในกลุ่มที่ทานโยเกิร์ตที่มี LG2055 เพิ่มขึ้นมากกว่าในกลุ่มโยเกิร์ตธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับเชื้อไวรัส H1N1 และ BX-51Bเรียกได้ว่า…

ลดไขมันด้วยโปรไบโอติกส์ ( Probiotics )

Lactobacillus gasseri ลดไขมันในช่องท้องในปี ค.ศ 2013 นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการวิจัยผลของ Lactobacillus gasseri ในโยเกิร์ตต่อไขมันในช่องท้อง โดยทำการทดลองกับอาสามัครที่มีสุขภาพดี โดยมีไขมันในช่องท้องมาก (80.2 – 187.8 ตารางเซนติเมตร) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 - ได้รับโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ L.gasseri 10ยกกำลัง7 CFU/g กลุ่มที่ 2 - ได้รับโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ L.gasseri 10ยกกำลัง6 CFU/g กลุ่มที่ 3- เป็นกลุ่มควบคุม จะได้รับโยเกิร์ตที่ไม่มีจุลินทรีย์ L.gasseriทั้ง 3 กลุ่ม จะได้ทานโยเกิร์ตวันละ 2 ครั้ง ปริมาณ 100 กรัม เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยทำการตรวจวัดสัดส่วนและองคืประกอบของร่างกายในสัปดาห์ที่ 4, 8…

อาหารดีๆที่มีโปรไบโอติกส์ ( Probiotics )

โปรไบโอติกส์ ( Probiotic ) เป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะเข้าไปตั้งรกรากอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ ช่วยในการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่เดิมในลำไส้ ทำให้แบคทีเรียที่ดีมีจำนวนมากขึ้นและแบคทีเรียที่ไม่ดีมีจำนวนลดลง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้มีการขับถ่ายดีขึ้น เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆต่อร่างกาย และนี่คืออาหารที่เป็นแหล่งของโปรไบโอติกส์•  โยเกิร์ต โยเกิร์ตเป็นหนึ่งในอาหารที่เป็นแหล่งของโปรไบโอติกส์ที่ดีที่สุด ทำมาจากนมที่ผ่านการหมักโดยจุลินทรีย์ที่ดี แต่ด้วยกระบวนการผลิตอาจทำให้มีการสูญเสียจุลินทรีย์ที่ดีได้ การเลือกรับประทานโยเกิร์ต ควรเลือกซื้อยี่ห้อที่มีคำว่า โปรไบโอติกส์ อยู่บนฉลากและเลือกชนิดที่มีไขมันต่ำ หรือปราศจากไขมัน• นมเปรี้ยวเคเฟอร์ เป็นนมเปรี้ยวชนิดหนึ่งที่ผลิตมาจากการหมักน้ำนมวัว หรือน้ำนมแพะ ด้วยแบคทีเรียและยีสต์ ซึ่งเป็นแหล่งที่ดีของโปรไบโอติกส์เช่นเดียวกัน• ซาวเคราท์ เป็นกะหล่ำปลีเปรี้ยวหรือกะหล่ำปลีดองที่ผ่านการหมักด้วยเกลือและจุลินทรีย์ที่ดี เป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศทางฝั่งยุโรป กะหล่ำปลีดองนั้นอุดมไปด้วยไฟเบอร์ วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ การรับประทานกะหล่ำปลีเพื่อให้ได้โปรไบโอติกส์ ต้องแน่ใจว่ากะหล่ำปลีดองนั้น ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เพราะจะเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีไปด้วยเช่นเดียวกัน• เทมเป้ เทมเป้เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักด้วยเชื้อ RhIzapus oligosporus เป็นที่นิยมและมีโปรตีนสูง นอกจจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีวิตามินบี 12 อีกด้วย• กิมจิ กิมจิเป็นเครื่องเคียงที่มีรสชาติเผ็ด เป็นอาหารดั้งเดิมของประเทศเกาหลี ทำมาจากกะหล่ำปลีหมัก ที่อุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุ มีแบคทีเรียกรดแลคติก อย่าง…

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยโปรไบโอติก ( Probiotics )

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยโปรไบโอติก ระบบภูมิคุ้มกัน คือ ระบบหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกัน ไม่ให้เชื้อก่อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายเข้ามาทำอันตรายต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง หากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันจะมีหน้าที่ต่อสู้ ทำลาย และกำจัดสิ่งแปลกปลอมให้หมดไปจากร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของเราที่ร่างกายสร้างขึ้นนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ • ระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่เกิด หรือระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ (Innate immunity) เป็นกลไกโดยทั่วไปในการป้องกันอันตรายให้กับร่างกาย เช่น ผิวหนัง เยื่อบุผิวตามอวัยวะต่างๆ รวมถึงการทำงานของเม็ดเลือดขาว • ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจง (Adaptive immunity) เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทำลายเชื้อก่อโรคอย่างเจาะจง โดยมีกลไลที่จำเพาะต่อเชื้อแต่ละตัว เมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ร่างกายจะใช้วิธีกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นด้วยวิธีการง่ายๆก่อน โดยอาศัยกลไกตามธรรมชาติ ได้แก่ ผิวหนัง เยื่อบุผิวตามอวัยวะต่างๆ Cilia แต่ถ้าหากไม่สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อก่อโรคเหล่านั้นได้ ก็จะทำให้เกิด Inflammatory response ซึ่งเป็นการป้องกันโดยปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลล์ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเม็ดเลือดขาวจำพวก Neutrophilic granulocyte และ Macrophage มายังบริเวณที่มีสิ่งแปลกปลอม เม็ดเลือดขาวเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการจับกินสิ่งแปลกปลอม ถ้าสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อก่อโรคสามารถรอดมาได้จากกลไกทั้งสอง ร่างกายจะตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อก่อโรคนั้นมากยิ่งขึ้นอย่างจำเพาะเจาะจง…

ประโยชน์ของโพรไบโอติกส์ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ประโยชน์ของโปรไบโอติก ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อพูดถึงโปรไบโอติกส์ (Probiotics) หรือจุลินทรีย์ที่ดี คนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ต ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่าย แต่แท้ที่จริงแล้ว เราสามารถพบโปรไบโอติกส์ได้จากอาหารอื่น เช่น กิมจิ เทปเป้ ผักดอง นมเปรี้ยว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกส์ ซึ่งโพรไบโอติกส์นั้นไม่เพียงแต่จะช่วยในการปรับสมดุลลำไส้ หรือช่วยในเรื่องการขับถ่าย แต่ยังมีประโยชน์ในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วย และนี่คือประโยชน์ของโปรไบโอติกส์ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน • ช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวและลดไขมันหน้าท้อง โปรไบโอติกส์บางชนิดอาจช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันในอาหารและช่วยกระตุ้นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความอิ่ม ความอยากอาหาร ได้ หนึ่งในโปรไบโอติกส์ที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักและลดไขมันหน้าท้อง คือ Lactobacillus gasseri • ป้องกันอุจจาระร่วงที่เกิดจากไวรัสโรตา โปรไบโอติกส์จะช่วยกระตุ้นกลไกทางด้านภูมิคุ้มกันที่บริเวณเยื่อบุลำไส้ ส่งผลไปยังระบบภูมิคุ้มกันที่ระบบทางเดินอาหาร ทำให้ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโรต้าได้ และช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาการท้องเสียได้ดียิ่งขึ้น • ลดความดันโลหิต สารแลคโตไตรเปปไทด์ที่เกิดจากโปรตีนเคซีนในนมที่ผ่านการหมักด้วยโปรไบโอติกส์ มีส่วนช่วยในการควบคุมความดันโลหิตและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหหลอดเลือดในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้ • ลดผลข้างเคียงของอาการอุจจาระร่วงจากการได้รับยาปฏิชีวนะ โปรไบโอติกส์ช่วยลดการเกิดและผลข้างเคียงของอุจจาระร่วงที่เกิดจากการได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคติดเชื้อต่างๆได้ • รักษาโรคภูมิแพ้ โปรไบโอติกส์ช่วยปรับสภาพภูมิต้านทานในร่างกาย ลดการอักเสบ และช่วยให้ปัญหาภูมิแพ้ลดน้องลง ไม่ว่าจะเป็น การแพ้อาหาร หรือผื่นแพ้ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ • รักษาช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา โปรไบโอติกส์ช่วยป้องกันให้เชื้อราในช่องคลอดลดน้อยลง และป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ โปรไบโอติกส์นั้นมีด้วยกันหลายหลากสายพันธุ์ โดยแต่ละสายพันธุ์นั้นก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป การใช้โปรไบโอติกส์แต่ละตัวให้ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ ควรปรึกษาแพทย์หรือศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน รวมถึงพิจารณาการใช้ในแง่ปริมาณ…

5 คุณประโยชน์โปรไบโอติกส์ในการดูแลช่องปาก

โปรไบโอติกส์เป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยในการปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร กระตุ้นการขับถ่าย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจจากนี้โปรไบโอติกส์ยังช่วยในการดูแลสุขภาพในช่องปากได้อีกด้วย ประโยชน์ของโพรไบโอติกส์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพในช่องปาก 1. ป้องกันคราบจุลินทรีย์ โดยปกติแล้วในช่องปากของเรามีแบคทีเรียมากมายหลากหลายชนิด เมื่อเกิดการเกาะทับทมกันมากๆจะทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์ มีลักษณะสีขาวขุ่นนิ่ม พบได้บริเวณขอบเหงือกและซอกฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุและปัญหาต่างๆในช่องปาก โปรไบโอติกส์เป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่จะช่วยต่อสู้และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์ได้ 2. ช่วยในการลดกลิ่นปาก กลิ่นปากมักเกิดจากการสะสมของแคทีเรียในช่องปาก มีงานวิจัย ที่ทำการศึกษาในคน 23 คน ทำการทดลองโดยให้อาสาสมัครใช้อาหารเสริมโพรไบโอติกส์ เป็นระยะเวลา 3 วัน พบว่า 85 เปอร์เซ็นของผู้ที่ได้รับโปรไบโอติกส์ มีจำนวนแบคทีเรียที่เป็นปัญหาของกลิ่นปากลดน้อยลง 3. ป้องกันมะเร็งในช่องปาก การศึกษาในปี 2013 พบว่าจุลินทรีย์ที่ดีอย่าง Lactobacillus salivarius ช่วยลดมะเร็งในช่องปากในหนูได้ แต่การศึกษานี้เป็นเพียงการทดลองในหนู จำเป็นต้องทำการศึกษาในคนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 4. ลดอาการอักเสบมที่ช่องปาก เหงือกอักเสบเป็นโรคเหงือกที่พบได้บ่อย ซึ่งทำให้เกิดอาการระคายเคือง บวมแดงและอักเสบที่เหงือก มีการศึกษาในคนที่มีเหงือกอักเสบจำนวน 59 คน ทำการทดลองโดยให้อาหารเสริมโปรไบโอติกส์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าผู้ที่ได้รับโพรไบโอติกส์ มีอาการเหงือกอักเสบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีคราบจุลินทรีย์ลดน้อยลง 5. ลดการอักเสบที่เกิดจากโรคเหงือก การศึกษาในปี…

กองทัพโปรไบโอติกส์จัดการเชื้อก่อโรคได้อย่างไร ?

กองทัพโพรไบโอติกส์จัดการเชื้อก่อโรคได้อย่างไรนะ ? โปรไบโอติกส์ (Probiotics) คือ เชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยในการทำงานของระบบการขับถ่าย นอกจจากนี้ยังช่วยในการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่เดิมในลำไส้ ทำให้จุลินทรีย์ที่ดีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และแบคทีเรียที่ไม่ดีหรือเชื้อก่อโรคมีจำนวนลดน้อยลง กลไกที่โปรไบโอติกส์ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตและลดจำนวนของเชื้อก่อโรค มีดังนี้ 1. สร้างสารยับยั้งเชื้อ โปรไบโอติกส์อย่าง Lactobacillus spp. มีการสร้างสาร bacteriocin และ reuterin มายับยั้งเชื้อแบคทีเรียจำพวก Salmonella และ Shigella 2. ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม Lactobacillus spp. และ Bifidobacterium spp. ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อก่อโรค ด้วยการสร้างกรดไขมันสายสั้น ซึ่งกรดนี้ทำให้ความเป็น กรด-ด่าง ลดลง ทำให้สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคอย่าง Escherichia coli และ Salmonella ได้ 3. แย่งอาหาร โปรไบโอติกส์เข้าไปแย่งอาหารหรือสารตั้งต้นของอาหาร อย่างเช่น Monomeric glucose ทำให้เชื้อก่อโรคอย่าง Clostridium difficile มีจำนวนลดลง 4.…

ข้อดีของโพรไบโอติกส์ทั้ง 7 สายพันธุ์ใน Lish Flora

ข้อดีของโปรไบโอติก ทั้ง 7 สายพันธุ์ใน Lish Flora โปรไบโอติกส์ (Probiotics) เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต มีมากมายหลายสายพันธุ์ทั้งแบคทีเรียและยีสต์ เช่น แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) บิฟิโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium) และแซคคาโรไมซิส (Saccharomyces) โดยแต่ละสายพันธุ์ก็มีประโยชน์และคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันออกไป Lish Flora เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรโปรไบโอติกส์รวมไว้ด้วยกันทั้ง 7 สายพันธุ์ และมีจำนวนโปรไบโอติกส์มากถึง 37 พันล้านตัว โปรไบโอติกส์ทั้ง 7 สายพันธุ์ใน Lish Flora มีอะไรบ้าง และแต่ละตัวนั้นมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องอะไร เรามาดูกันเลย • Lactobacillus gasseri เป็นโปรไบโอติกส์ที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการควบคุมน้ำหนัก ลดไขมันในช่องท้อง เส้นรอบเอวและเส้นรอบสะโพก • Bifidobacterium lactis ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายและระบบทางเดินอาหารให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ขับถ่ายสะดวก ช่วยลดอาการท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน และอาการท้องผูกได้ • Bifidobacterium longum ลดการอักเสบภายในร่างกาย กระตุ้นการทำงานของตับ และขจัดสารพิษต่างๆออกจากร่างกาย • Bifidobacterium breve ช่วยส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินหายใจ…