ทำความรู้จักกับโปรไบโอติกส์ Bifidobacterium spp.เรามาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกส์ bifidobacterium spp.
Bifidobacterium spp. เป็นแบคทีเรียในตระกูล Actinomycetaceae ติดสีแกรมบวก มีลักษณะเป็นรูปแท่งคล้ายตัวอักษรวาย  ( bifid rod ) ไม่สร้างสปอร์ ไม่เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญ (anaerobic bacteria) สามารถหมัก น้ำตาลกลูโคสได้กรดซิตริก และกรดแลกติก และไม่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแบคทีเรียประจำถิ่นในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ พบเป็นจำนวนมากบริเวณลำไส้ใหญ่
บทบาทของ Bifidobacterium spp. ที่มีผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
• ลดโอกาสการติดเชื้อจากเชื้อก่อโรคและผลิตสารต้านจุลชีพ
• เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย
• ลดอาการไม่ย่อยน้ำตาลแลคโตส
• ป้องกัน และลดอาการท้องเสียจากเชื้อไวรัส
• ป้องกันและลดอาการของโรคลำไส้แปรปรวน
Bifidobacterium spp. ที่ใช้เป็นโปรไบโอติกส์มีอยู่ด้วยกัน 8 สปีชีส์ ได้แก่
• B. lactis
• B. longum
• B. breve
• B. infantis
• B. adolescentis
• B. animalis
• B. bifidum
• B. pseudolongum

อ้างอิง
Siriwoot Sookkhee. Bifidobacteria : important roles in the medical aspects. เชียงใหม่เวชสาร 2559;55(ฉบับเสริม 1); 75-84