งานวิจัยผลของ Lactobacillus gasseri ในการลดไขมันหน้าท้อง และเส้นรอบเอวในกลุ่มคนอ้วน