โปรไบโอติกเกี่ยวข้องอะไรกับระบบสมอง?โปรไบโอติกเกี่ยวข้องอะไรกับระบบสมอง?

ส่วนใหญ่เราคงเคยได้ยินกันว่า โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้วมีประโยชน์และคุณค่ามากกว่านั้น ทั้งยังช่วยเรื่องระบบสมองให้ความจำดีขึ้นและส่งผลไปถึงความเครียดรวมถึงอารมณ์ที่ดีขึ้น เนื่องมาจากในโปรไบโอติกมีแบคทีเรียที่ส่งผลดีต่อระบบสมอง ได้แก่ Bifidobacterium longum ซึ่งช่วยความ ความวิตกกังวล ลดภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วย

จากผลการวิจัยบ่งชี้ว่าโปรไบโอติกเกี่ยวข้องกับระบบสมอง มาจากความเชื่อมโยงกันของระบบลำไส้และระบบสมอง โดยผ่านการส่งสัญญาณทางชีวเคมี ซึ่งพบว่าโปรไบโอติกอาจช่วยเพิ่มอารมณ์และการทำงานของระบบสมองดีขึ้นได้จริง และจากการศึกษาของ Frontiers in Aging Neuroscience ที่ตีพิมพ์ออนไลน์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2016 พบว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ดื่มนมที่ทำจากแบคทีเรียโปรไบโอติก 4 สายพันธุ์เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ได้ผลดีกว่าในการทดสอบวัดความบกพร่องทางสติปัญญา เมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มนมปกติ นอกจากนี้ ยังมีรายงานในวารสาร Gastroenterology ปี 2013 พบว่าผู้หญิงที่กินโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติกวันละ 2 ครั้งติดต่อกัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รู้สึกได้จากการทดสอบว่ามีภาวะทางอารมณ์ดีขึ้น

คุณจะได้ประโยชน์จากการหันมาทานโปรไบโอติกได้ เนื่องจากเป็นส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อระบบลำไส้และสมอง ซึ่งการทานให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดควรทานก่อนอาหาร 30 นาทีหรือพร้อมมื้ออาหาร สารอาหารครบอย่างที่ร่างกายต้องการ เสริมด้วยโปรไบโอติกจาก Lish Flora เต็มไปด้วยประโยชน์จากแบคทีเรียที่ดีต่อร่างกาย


อ้างอิง:
Harvard health Medical School, Probiotics may help boost mood and cognitive function, https://www.health.harvard.edu/