5 สัญญาณเตือน ว่าร่างกายต้องการ Probioticสัญญาณเตือน เมื่อร่างกายต้องการ Probiotic

  1. ท้องผูกบ่อย
  2. ท้องเสียง่าย
  3. หายหวัดช้า
  4. ป่วยบ่อย
  5. ภูมิแพ้กำเริบง่าย