5 คุณประโยชน์โปรไบโอติกส์ในการดูแลช่องปากโปรไบโอติกส์เป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยในการปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร กระตุ้นการขับถ่าย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจจากนี้โปรไบโอติกส์ยังช่วยในการดูแลสุขภาพในช่องปากได้อีกด้วย
ประโยชน์ของโพรไบโอติกส์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพในช่องปาก
1. ป้องกันคราบจุลินทรีย์ โดยปกติแล้วในช่องปากของเรามีแบคทีเรียมากมายหลากหลายชนิด เมื่อเกิดการเกาะทับทมกันมากๆจะทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์ มีลักษณะสีขาวขุ่นนิ่ม พบได้บริเวณขอบเหงือกและซอกฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุและปัญหาต่างๆในช่องปาก โปรไบโอติกส์เป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่จะช่วยต่อสู้และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์ได้
2. ช่วยในการลดกลิ่นปาก กลิ่นปากมักเกิดจากการสะสมของแคทีเรียในช่องปาก มีงานวิจัย ที่ทำการศึกษาในคน 23 คน ทำการทดลองโดยให้อาสาสมัครใช้อาหารเสริมโพรไบโอติกส์ เป็นระยะเวลา 3 วัน พบว่า 85 เปอร์เซ็นของผู้ที่ได้รับโปรไบโอติกส์ มีจำนวนแบคทีเรียที่เป็นปัญหาของกลิ่นปากลดน้อยลง
3. ป้องกันมะเร็งในช่องปาก การศึกษาในปี 2013 พบว่าจุลินทรีย์ที่ดีอย่าง Lactobacillus salivarius ช่วยลดมะเร็งในช่องปากในหนูได้ แต่การศึกษานี้เป็นเพียงการทดลองในหนู จำเป็นต้องทำการศึกษาในคนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. ลดอาการอักเสบมที่ช่องปาก เหงือกอักเสบเป็นโรคเหงือกที่พบได้บ่อย ซึ่งทำให้เกิดอาการระคายเคือง บวมแดงและอักเสบที่เหงือก มีการศึกษาในคนที่มีเหงือกอักเสบจำนวน 59 คน ทำการทดลองโดยให้อาหารเสริมโปรไบโอติกส์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าผู้ที่ได้รับโพรไบโอติกส์ มีอาการเหงือกอักเสบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีคราบจุลินทรีย์ลดน้อยลง
5. ลดการอักเสบที่เกิดจากโรคเหงือก การศึกษาในปี 2007 แสดงให้เห็นว่าการได้รับอาหารเสริมโปรไบโอติกส์ช่วยลดการอักเสบ และอีกหนึ่งการศึกษา พบว่าการดื่มนมที่มีโปรไบโอติกส์ช่วยลดการอักเสบในช่องปากได้

การมีสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดี จะช่วยให้รู้สึกสบาย รับประทานอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อย และไม่เกิดความกังวลใจในการเข้าสังคม การดูแลสุขภาพในช่องปากจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากการเลือกใช้ยาสีฟันที่มีคุณภาพ เลือกขนาดแปรงสีฟันให้เหมาะสม และแปรงฟันให้ถูกวิธี โปรไบโอติกส์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพในช่องปาก

อ้างอิง
Neel Duggal. 5 Ways Oral Probiotics Can Keep Your Mouth Healthy. [อินเทอร์เน็ต]. (2017), แหล่งที่มา: https://www.healthline.com/health/oral-probiotics. [28 กรกฎาคม 2563]