ปัจจัยที่ทำให้โปรไบโอติกส์มีจำนวนลดน้อยลงโปรไบโอติกส์ (Probiotics) เป็นจุลินทรีย์มีชีวิต ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะเข้าไปตั้งรกรากอาศัยอยู่ในลำไส้ มีส่วนช่วยในระบบการขับถ่าย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย แต่เดิมจุลินทรีย์เหล่านี้จะอาศัยอยู่ที่ลำไส้และอยู่ในร่างกายของเรามาตั้งแต่แรกเกิด แต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคอาหารในแต่ละวัน อาจทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้มีจำนวนลดน้อยลงได้
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โปรไบโอติกส์ (Probiotics) ลดลง
• การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินจำเป็น
• การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารต่ำ
• รับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง
• การสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
• ภาวะเครียด
• ขาดการออกกำลังกาย
• พักผ่อนไม่เพียงพอ
• อยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาบางชนิด
เมื่อโปรไบโอติกส์หรือจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายมีจำนวนลดน้อยลง จะทำให้ร่างกายถูกโจมตีจากเชื้อก่อโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลเสียต่อสุขภาพต่างๆ ทั้งความผิดปกติของลำไส้ ที่ทำให้เกิดอาการท้องผูก ท้องเสีย ผิวพรรณไม่สดใส และโรคต่างๆที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง

อ้างอิง
นพ.วีระกิจ หิรัญวิวัฒน์กุล. โปรไบโอติกส์ (Probiotics) คืออะไร?. [อินเทอร์เน็ต]. 2018, แหล่งที่มา: https://www.nonthavej.co.th/Probiotics.php. [17 สิงหาคม 2563]