อะไรจะเกิดขึ้น! ถ้าร่างกายสูญเสียสมดุลของจุลินทรีย์เมื่อพูดถึง “จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย” บางคนอาจเข้าใจแค่ว่าเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายใช่ไหมคะ

แต่แท้จริงแล้ว จุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็น ยีสต์ รา แบคทีเรีย หรือไวรัส สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. จุลินทรีย์ชนิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ หรือที่เราเรียกว่า โปรไบโอติก (จำพวกตัวดี)
  2. จุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดโทษ (จำพวกสายกลาง)
  3. จุลินทรีย์ชนิดที่ก่อให้เกิดโทษ (จำพวกตัวร้าย)

จุลินทรีย์เหล่านี้อาศัยอยู่ทุกที่รอบๆตัวเรา รวมทั้งภายในร่างกาย โดยเฉพาะที่ระบบทางเดินอาหารและลำไส้

ปกติร่างกายของเราจะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล โดยมีจุลินทรีย์ตัวดีมากกว่าตัวร้าย

แต่ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้น รูปแบบการใช้ชีวิต การเจ็บป่วย ความเครียด และการใช้ยา ทำให้ร่างกายสูญเสียสมดุลของจุลินทรีย์ตรงนี้ไป

ตัวดีมีจำนวนลดน้อยลง ตัวร้ายกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากร่างกายสูญเสียสมดุลจุลินทรีย์ไป จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ดังนี้

  • ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
  • ติดเชื้อได้ง่าย
  • มีอาการท้องผูกอยู่บ่อยๆ
  • เกิดภาวะโรคลำไส้แปรปรวน
  • เกิดภาวะโรคลำไส้อักเสบ
  • เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้มากขึ้น

ถ้าเราควบคุมให้ร่างกายหรือภายในลำไส้ของเรามีสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีได้ โดยการกินอาหารที่เป็นแหล่งของโปรไบโอติก ไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ต อาหารหมักดอง หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควบคู่กับการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างอาหารประเภทเส้นใยสูง ก็จะสามารถควบคุมปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้กลับมามีสุขภาพที่ดีได้

อ้างอิง

Kinross, et al. Gut microbiome-host interactions in health and disease. Genome Medicine. 2011