ลดไขมันด้วยโปรไบโอติกส์ ( Probiotics )

Lactobacillus gasseri ลดไขมันในช่องท้อง

ในปี ค.ศ 2013 นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการวิจัยผลของ Lactobacillus gasseri ในโยเกิร์ตต่อไขมันในช่องท้อง โดยทำการทดลองกับอาสามัครที่มีสุขภาพดี โดยมีไขมันในช่องท้องมาก (80.2 – 187.8 ตารางเซนติเมตร) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 – ได้รับโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ L.gasseri 10ยกกำลัง7 CFU/g
กลุ่มที่ 2 – ได้รับโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ L.gasseri 10ยกกำลัง6 CFU/g
กลุ่มที่ 3- เป็นกลุ่มควบคุม จะได้รับโยเกิร์ตที่ไม่มีจุลินทรีย์ L.gasseri

ทั้ง 3 กลุ่ม จะได้ทานโยเกิร์ตวันละ 2 ครั้ง ปริมาณ 100 กรัม เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยทำการตรวจวัดสัดส่วนและองคืประกอบของร่างกายในสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12

หลังครบ 12 สัปดาห์ ผลปรากฏว่ากลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 มีไขมันในช่องท้องลดลง 8.5% และ 8.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

นั่นหมายความว่าเมื่อได้ทานจุลินทรีย์ Lactobacillus gasseri ในปริมาณที่เหมาะสม เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จะช่วยลดไขมันในช่องท้องได้นั่นเอง

Copyright © 2024 Lish Thailand Official