หน้าที่หลักของโปรไบโอติกส์

ในลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเป็นแสนพันล้านตัว ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้เรียกว่า Normal Flora เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายในสภาวะปกติ แต่ยังช่วยให้ร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อีกด้วย
สิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆเหล่านี้ จะช่วยให้ลำไส้เกิดความสมดุล ช่วยป้องกันหรือทำให้อวัยวะภายในร่างกายที่สัมพันธ์กับทางเดินอาหารทำงานเป็นปกติ โดยหน้าที่หลักๆของจุลินทรีย์เหล่านี้ ได้แก่
• ช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร
• ป้องกันการติดเชื้อในลำไส้
• กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
• ป้องกันเซลล์บุผิวลำไส้
• สังเคราะห์วิตามิน
ในปัจจุบันจุลินทรีย์ที่ดี หรือโปรไบโอติกส์นั้นถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมากยิ่งขึ้น ทำให้เราเข้าถึงแหล่งที่ดีของโปรไบโอติกส์ได้ และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

อ้างอิง
Jess Kanwal. Why Poop Pills are in Trials as a Treatment for Obesity. [อินเทอร์เน็ต]. 2016, แหล่งที่มา: http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/second-brain-microbes-gut-may-affect-body-mind/. [26 สิงหาคม 2563]

Copyright © 2024 Lish Thailand Official