เชื่อหรือไม่โพรไบโอติกส์ทำให้คุณมีความสุขได้การได้กินของอร่อยๆ ออกไปดูหนัง ได้ช็อปปิ้ง หรือออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ เป็นสิ่งที่เราเลือกทำเพื่อให้เกิดความสุข

นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้ว ความสมดุลของสารเคมีในสมองก็มีส่วนช่วยที่ทำให้เรามีความสุขได้เช่นกัน

การที่เรามีความทุกข์ หรือมีอารมณ์ที่ผิดปกติ เช่น วิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า หรือนอนไม่หลับ

อาการเหล่านี้เกิดได้จากสารเคมีในสมองที่ขาดความสมดุล

สารเคมีในสมอง ที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นสารแห่งความสุข คือ โดปามีน (Dopamine)

โดปามีน เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับกับการควบคุมอารมณ์ การนึกคิด และการเคลื่อนไหว

เมื่อถูกหลั่งออกมาจากสมอง ก็จะทำให้เราเกิดความสุข

โดปามีน เป็นสารเคมีที่พบได้ในร่างกาย สังเคราะห์ขึ้นมาจากกรดอะมิโน ที่ได้จากการรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเหลือง นอกจากนี้การรับประทานโพรไบโอติกส์ก็มีส่วนช่วยเพิ่มการผลิตโดปามีนได้เหมือนกัน

โพรไบโอติกส์ (Probiotics) เป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่าย ปรับสมดุลลำไส้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน แต่ยังสามารถป้องกันหรือรักษาความผิดปกติทางอารมณ์ได้อีกด้วย

หนึ่งในงานวิจัยที่ทำการศึกษากับคนที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวน พบว่ากลุ่มที่ได้รับโพรไบโอติกส์ มีความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

ดังนั้นการรับประทานโพรไบโอติกส์ ไม่ว่าจะมาจากอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยให้สารเคมีในสมองเกิดความสมดุล ล้วนทำให้เราเกิดสุข ความเครียดลดลง และทำให้ภาวะทางอารมณ์ต่างๆดีขึ้นได้

อ้างอิง

Psychology Today. Dopamine. [อินเทอร์เน็ต]. แหล่งที่มา: https://www.psychologytoday.com/intl/basics/dopamine.  [28 สิงหาคม 2563]

Maria Ines Pinto-Sanchez, et al. Probiotic Bifidobacterium longum NCC3001 Reduces Depression Scores and Alters Brain Activity: A Pilot Study in Patients With Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology. 2017; 153: 448-59