ประกันการจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้า

บริษัทจะจัดเตรียมแพ็คสินค้าและบริการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ สินค้าตามคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งผ่านตัวแทนขนส่งสินค้าจะถูกส่งออกจากบริษัทหลังยืนยันชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไปยังบริษัทขนส่งภายใน 24 ชั่วโมงโดยบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า 

สินค้าเสียหายจากการจัดส่งสินค้า 

เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกต่างๆ ได้ เรามีการรับประกันการสภาพสินค้า หากมีความเสียหาย เช่น กล่องสินค้าบุบ ฉีกขาด กรุณาถ่ายรูปแจ้งกลับทางบริษัททันที หรือไม่เกิน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า ทางบริษัทจะดำเนินการส่งสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จะต้องส่งสินค้าที่เสียหายกลับมาทางบริษัท และแจ้งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกลับมา 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

เราบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศด้วยทีมงานมืออาชีพ เราพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

  • พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
    ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันที่ยืนยันชำระเงิน 1-3 วันทำการ
  • พื้นที่ต่างจังหวัด
    ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันที่ยืนยันชำระเงิน 3-5 วันทำการ

หากสินค้าล่าช้าเกินกว่า 7 วัน 

โปรดแจ้งกลับเราทันที เราจัดดำเนินการตรวจสอบการจัดส่งกับทางขนส่ง หากประเมินกับบริษัทขนส่งแล้ว สินค้าสูญหาย หรือเกิดเหตุไม่คาดคิด เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดส่งสินค้าผิดชิ้น 

หากการสั่งสินค้าได้มีการจัดส่ง เกิน ขาด หรือผิดชิ้น กรุณาแจ้งกลับบริษัท พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ทางบริษัทจะรีบแก้ไขปัญหา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้หากมีการจัดส่งสินค้ากลับมา ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่ง โดยทางผู้ส่งจะต้องแจ้งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ภายใต้เงื่อนไขนี้ 

*** หมายเหตุ
ช่วงเวลาทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. บริษัทงดให้บริการจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ วันหยุดเราไม่ถือเป็นวันทำการ